Iekšējais auditors

Skanstes iela 50A, Rīga

Pienākumi: 

 • nodrošināt nepārtrauktu iekšējā audita procesu uzņēmumā saskaņā ar labāko iekšējā audita praksi līdzvērtīgos publiskos uzņēmumos Eiropas Savienībā; 
 • identificēt un izvērtēt galvenos uzņēmuma darbības riskus, uzņēmuma iekšējās kontroles vidi un kontroles procedūras un pārbaudīt, vai tie tiek efektīvi pārvaldīti uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas ietvaros; 
 • izstrādāt uzņēmuma iekšējā audita ilgtermiņa plānu, kurš tiek balstīts uz uzņēmuma risku kvantitatīvo un kvalitatīvo izvērtējumu, saskaņot to ar uzņēmuma augstāko vadību, atbilstoši to realizēt saskaņā ar audita resursu pieejamību, kā arī risku izmaiņu gadījumā, veikt izmaiņas šajā plānā; 
 • nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstības izvērtēšanu attiecībā uz normatīvajiem aktiem, uzņēmuma stratēģiju, procedūrām, instrukcijām, uzņēmuma vadības lēmumiem; 
 • sniegt uzņēmuma augstākajai vadībai regulārus rakstiskus iekšējās revīzijas ziņojumus par pārbaužu gaitā identificētajām nepilnībām uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmā, risku vadībā un neatbilstībām pret uzņēmuma darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī sniegt priekšlikumus atklāto nepilnību novēršanai un pilnveidošanai; 
 • veikt turpmāko uzraudzību par sniegto rekomendāciju savlaicīgu izpildi uzņēmumā;
 • sadarboties ar ārējiem revīzijas pakalpojumu sniedzējiem amata pienākumu ietvaros. 

Prasības: 

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai biznesa vadībā; 
 • vismaz 3 gadu veiksmīga pieredze iekšējā vai ārējā auditora vai biznesa kontroliera amatā publiskā uzņēmumā Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī; 
 • zināšanas par korporatīvo pārvaldību; 
 • zināšanas par risku vadību un iekšējās kontroles sistēmu; 
 • labas latviešu valodas prasmes;
 • izteikti sistemātiska un loģiska domāšana; 
 • uzmanība uz detaļām un cieņa pret procedūrām. 

Kā priekšrocība tiks uzskatīta: 

 • izpratne par datu analīzi (Big data), un/vai kreditēšanu; 
 • izpratne par ESG nozīmi; 
 • CIA sertifikāts. 

Piedāvājam: 

 • pieredzi izcilā, ambiciozā, stabilā un finansiāli spēcīgā uzņēmumā ar atbilstošu vadības komandu; 
 • iespēju sevi pierādīt, realizēt un profesionāli attīstīties. Iespēju radīt un ietekmēt; 
 • mūsdienīgu darba vidi; 
 • atsaucīgus un profesionālus kolēģus; 
 • atalgojumu 2400 - 3500 EUR (brutto), atbilstoši kandidāta kvalifikācijai un pieredzei.