Ilgtspēja

DelfinGroup sniedz sabiedrībai vērtību, veicinot finansiālo iekļaušanu un aprites ekonomiku.

Lombardu darbība un aprites ekonomika

Kas ir aprites ekonomika

badge
Pieaugot kopējam dzīves līmenim, pieaug arī patēriņš un dabas resursu izmantošana. Vienlaikus saudzīga attieksme pret vidi, dabas resursu racionāla izmantošana, mazāk atkritumu radīšana un videi draudzīgs dzīvesveids kļūst par svarīgiem principiem arvien lielākai iedzīvotāju daļai. Līdz ar to gan Latvijā, gan pasaulē uzmanības centrā ir aprites ekonomikas jēdziens, kas nosaka, ka resursi ir jāizmanto atkārtoti, kā arī jāpagarina patēriņa preču dzīves cikls. Lai to panāktu, ir svarīgi nodrošināt lietoto preču apriti, kā arī preču remontu.
badge

DelfinGroup loma aprites ekonomikā

Viens no apstākļiem, kas neļauj cilvēkiem atrast savām mantām jaunu īpašnieku, ir ģeogrāfiskais attālums un laiks, kas nepieciešams, lai prece nonāktu pie jaunā īpašnieka. Pēdējo 12 gadu laikā DelfinGroup zīmols Banknote ir attīstījis un izkopis 93 filiāļu tīklu, lai tas būtu ērti pieejams pēc iespējas lielākai auditorijai. Pateicoties plašajam filiāļu tīklam, varam nodrošināt ērtu preču iegādi pircējiem jebkurā vietā Latvijā.
Izmantojot pieredzi un tehnoloģijas, DelfinGroup konstruktīvi veido lietoto preču tirgu, nosakot preču tirgus vērtību un piedāvājot tās tiešsaistē veikals.banknote.lv. Katrai precei, kas tiek ievietota Banknote veikalā, tiek veikta rūpīga pārbaude, kurā tiek novērtēts tās stāvoklis un nepieciešamības gadījumā veikts remonts. Ja speciālisti secina, ka ieguldījums preces turpmākajā izmantošanā pārsniedz tās potenciālo tirgus vērtību, DelfinGroup nodrošina videi draudzīgu un atbildīgu preces iznīcināšanu.

Iekļaujoša sabiedrība

reģioni

DelfinGroup sniedz pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Banknote ar plašo filiāļu tīklu ir ģeogrāfiski pieejamākā finanšu iestāde valstī. Ierīču un citu preču piegāde sabiedrībai ir vienlīdz svarīga.

Seniori

DelfinGroup vienmēr ir rūpējies par vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām. Plašais filiāļu tīkls nodrošina pielāgotu finanšu risinājumu pieejamību senioriem.

Nepietiekami nodrošinātie

Lielai sabiedrības daļai trūkst seguma pat visvienkāršāko finanšu pakalpojumu ziņā. DelfinGroup bieži vien ir vienīgais īstermiņa finansējuma avots cilvēkiem, kuriem citi finanšu pakalpojumu sniedzēji atsaka pakalpojumus un kuriem trūkst digitālo prasmju vai arī nav pieejams bankas filiāļu tīkls.

Labdarība

Labdarības aktivitātes

DelfinGroup labi apzinās, ka liela daļa sabiedrības Latvijā ir pakļauta nabadzībai un sociālās atstumtības riskam. Sabiedrībai ir nepieciešams atbalsts, lai mazinātu negodīgas vai nepārdomātas ilgtermiņa sociālā atbalsta politikas negatīvās sekas, kas ietekmē noteiktas cilvēku grupas noteiktās situācijās. Šī iemesla dēļ DelfinGroup aktīvi piedalās ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā, sniedzot cilvēkiem iespējas un veicinot iekļaušanu, daudzveidību, vienlīdzību un labklājību.

Finanšu pratība

DelfinGroup sadarbībā ar partnerorganizācijām atbalsta seminārus un publikācijas reģionālajos un nacionālajos medijos par finanšu pratību. Saturu izstrādā neatkarīgas trešās puses ar mērķi izglītot tās sabiedrības daļas, kurām trūkst izglītības un pieredzes šajā jomā, kā rezultātā tās tiek pakļautas krāpšanas, negodīgas komercprakses un sliktas finanšu plānošanas riskam.

Atbalsta veidi

Jau vēsturiski DelfinGroup ir ziedojis sabiedriskā labuma organizācijām un sabiedriskā labuma projektiem. Šīs organizācijas un projekti tiek izvēlēti atbilstoši sabiedrības riska grupām, kuras uzņēmums noteicis DelfinGroup korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijās. Atbalsts senioriem visā Latvijā ir nozīmīga un pastāvīga DelfinGroup sociālā iniciatīva un sadarbībā ar Latvijas Senioru kopienu apvienību sniegta tieša un mērķtiecīga materiālā palīdzība privātpersonām un iestādēm reģionos. Piemēram, 2020. gadā DelfinGroup Dundagas aprūpes namam uzdāvināja medicīnisko aprīkojumu un palīdzēja kādam senioru pārim Alūksnes novadā izremontēt māju. Jaunu produktu izstrādes gaitā tiek iekļauti arī īpaši nosacījumi konkrētām sabiedrības grupām.

Vienādas iespējas

Izvēloties atbalstāmos labdarības projektus, DelfinGroup pieņem lēmumus balstoties uz principu, ka primāri jāatbalsta tās sabiedrības grupas, kurām ir ierobežotas iespējas. Fokuss uz šīm grupām palielina atbalsta efektivitāti un nodrošina lielāku pozitīvo ietekmi uz sabiedrību. DelfinGroup kā grupas, kurām nepieciešams īpašs atbalsts, ir noteikusi reģionos dzīvojošos, vecāka gadagājuma cilvēkus, bērnus, ģimenes ar zemiem ienākumiem un cilvēkus, kurus negatīvi ietekmē ekoloģiskās pārmaiņas.

ESG jaunumi

AS DelfinGroup pērn novērsa siltumnīcefekta gāzu papildu emisiju rašanos 10 793 tonnu apmērā

Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup 2021. gadā, sniedzot aprites ekonomikas pakalpojumus, novērsa siltumnīcefekta gāzu papildu emisiju rašanos 10 793 tonnu apmērā. Tādejādi uzņēmums nosedzis 2 955 Latvijas iedzīvotāju pērn radītās emisijas, liecina AS DelfinGroup sagatavotais otrais ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības jeb ESG ziņojums. Kopējais Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms sasniedz 3,59 tonnas uz vienu iedzīvotāju. Lasīt vairāk

DelfinGroup paplašina finanšu pakalpojumu pieejamību Olainē

Latvijas finanšu nozares koncerns AS DelfinGroup ir atvēris jaunu lombardu tīkla Banknote filiāli Olainē, Zemgales iela 37. Modernā un komfortablā filiāle iezīmē šī gada lombardu tīkla Banknote attīstības virzienu, kas turpināsies ar jauna koncepta izveidi un vairāku filiāļu modernizāciju. Filiāļu tīkla pārklājumu ziņā Banknote ir līderis Latvijā ar kopumā 93 filiālēm dažādos reģionos. Lasīt vairāk

AS DelfinGroup turpina sniegt atbalstu Ukrainai ar otro ziedojumu 100 000 eiro apmērā

Ziedojot 100 000 eiro labdarības iniciatīvām Ukrainas atbalstam, AS DelfinGroup aicina arī citus uzņēmumus būt aktīviem un sniegt palīdzību Ukrainas aizstāvjiem un karā cietušajiem. Šajā reizē ziedojumu saņems Bērnu slimnīcas fonds un Uzņēmēji mieram. AS DelfinGroup palīdzības sniegšanā iesaistījās jau pašā kara sākumposmā un kopumā ir ziedojis 200 000 eiro. Lasīt vairāk

Korporatīvā sociālā atbildība

people
Oļesja Gavrilova
Personāla direktore
Telefons/WhatsApp:
E-pasts: