Investoriem

Analītiķu vērtējums

Uzņēmums
Analītiķis
Vērtējums
Atjaunots
Atskaite
Uzņēmums
LHV
Analītiķis

Valters Smiltāns

[email protected]

Vērtējums

1.80 – 1.99 EUR

Atjaunots
2022-09-07
Uzņēmums
Enlight Research
Analītiķis

Mattias Wallander

[email protected]

Vērtējums

Izaugsmes: 2.26 EUR

Bāzes: 2.00 EUR

Piesardzīgais: 1.73 EUR

Atjaunots
2022-11-03
AS DelfinGroup (turpmāk tekstā “Sabiedrība”) seko iepriekš minētais(-ie) analītiķis(-i). Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi šo analītiķu viedokļi, aplēses vai prognozes par Sabiedrības darbību ir tikai viņu viedoklis, un tie neatspoguļo Sabiedrības vai tās vadības viedokļus vai prognozes. Sabiedrības atsaukšanās uz iepriekš minēto informāciju vai tās izplatīšana, nenozīmē, ka tā apstiprina vai piekrīt šādai informācijai, secinājumiem vai ieteikumiem. Uzņēmums nekontrolē neviena šāda(-u) trešās puses ziņojuma(-u) saturu, kvalitāti, raksturu vai ticamību, un tai nav nekādas atbildības par tajos sniegto informāciju.
Mēs esam apņēmušies ievērot caurspīdības un labas pārvaldības principus. Pierakstieties DelfinGroup jaunumiem, lai saņemtu jaunāko informāciju, kas ir svarīga investoriem un citām ieinteresētajām pusēm.