Investoriem

Pārskati

3m
6m
9m
12m
Gada
2022
3m
FP
EN LV
Prezentācija
EN
6m
Tiks publicēts 10.08.2022
9m
Tiks publicēts 09.11.2022
12m
Tiks publicēts līdz 28.02.2023
Gada
Tiks publicēts līdz 28.04.2023
2021
3m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
6m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
9m
FP
EN LV
Prezentācija
EN
12m
FP
EN LV
Prezentācija
EN
Gada
FS
LV EN
GP ESEF
LV EN
KP
LV EN
2020
3m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
6m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
9m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
12m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
Gada
FP
LV EN
ESG
EN
KP
EN
2019
3m
FP
LV EN
Prezentācijas
EN
6m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
9m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
12m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
Gada
FP
LV EN
Prezentācija
EN
2018
3m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
6m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
9m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
12m
FP
LV EN
Prezentācija
EN
Gada
FP
LV EN
Prezentācija
EN
*FP - Finanšu pārskats, GP - Gada pārskats, KP - Korporatīvās pārvaldības ziņojums, ESG - Vides ilgtspējas un pārvaldības ziņojums.

Galvenie finanšu rādītāji

VAIRĀK INFORMĀCIJAS INVESTORIEM

people
Artūrs Dreimanis
Investoru attiecību
vadītājs
Telefons/WhatsApp:
E-pasts: