Par DelfinGroup

DelfinGroup ir Latvijas finanšu tehnoloģiju (fintech) uzņēmums, kas piedāvā pieejamus, vienkāršus un uz klientiem vērstus finanšu un lombardu pakalpojumus.

Organizācijas struktūra

Akcionāru sapulce

REVIDENTS

KPMG BALTICS

KPMG dalībfirmas strādā 144 valstīs un teritorijās, un kopā tās nodarbina vairāk nekā 236 000 darbinieku, kuri sniedz profesionālus pakalpojumus uzņēmumiem, valsts sektoram, bezpeļņas organizācijām, kā arī ar revīzijas un apliecinājuma pakalpojumu sniegšanu atbalsta kapitāla tirgus funkcionēšanu.

Par īpaši svarīgu KPMG uzskata pakalpojumu kvalitāti un izcilību, un KPMG mērķis ir sniegt klientiem vislabākos pakalpojumus un iegūt sabiedrības uzticību ar godprātīgu rīcību gan kā firmai kopumā, gan atsevišķiem tās darbiniekiem.

Akcionāru struktūra

DelfinGroup
Vadība (1.36%)
SIA EC finance (14.95%)
Agris Evertovskis (100%)
SIA L24 Finance (47.60%)
Aigars Kesenfelds (49%)
Linda Kesenfelde (38%)
Ivars Kesenfelds (13%)
SIA AE Consulting (8.59%)
Agris Evertovskis (100%)
BRĪVĀ TIRDZNIECĪBĀ (27.51%)

Kopējās apgrozībā esošās akcijas: 45 319 594
2023. gada 6. jūnijs