Inovatīvi un klientiem pielāgoti finanšu pakalpojumi

AS DelfinGroup obligācijās piesaista 10 miljonus eiro un uzsāk to kotāciju Nasdaq First North alternatīvajā tirgū

Lasīt vairāk

AS DelfinGroup pērn novērsa siltumnīcefekta gāzu papildu emisiju rašanos 10 793 tonnu apmērā

Lasīt vairāk

DelfinGroup dividendēs par 2022. gada pirmo ceturksni izmaksās 702 tūkstošus eiro

Lasīt vairāk

DelfinGroup sniedz finanšu pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, piedāvājot patēriņa un lombarda aizdevumus, nomaksas pakalpojumus un lietotu preču pārdošanu. Uzņēmums dibināts 2009. gadā. Esam izveidojuši plašu filiāļu tīklu un tiešsaistes risinājumus, nodrošinot, ka esam viegli pieejami ikvienam.

DelfinGroup nākotnes vīzija ir balstīta uz ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu, sniedzot cilvēkiem iespējas un veicinot finansiālo iekļaušanu. Uzņēmuma izaugsmi virza uzņēmējdarbības stratēģija, kuras pamatā ir nepārtraukta DelfinGroup produktu un pakalpojumu modernizācija un inovācijas. DelfinGroup komandu veido augsti kvalificēti un profesionāli darbinieki.
DelfinGroup prioritāte ir sniegt klientiem ātrus un uzticamus finanšu pakalpojumus, nodrošinot augstu klientu apmierinātību. Šis fokuss veicina ilgtspējīgu izaugsmi un stabilitāti investoriem un pārējām ieinteresētajām personām. Valdes stratēģija 2021.–2022. gadam nosaka ceļvedi šo mērķu sasniegšanai.

Mūsu zīmoli