Uz visiem jaunumiem

AS DelfinGroup 2022.gada 28.marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

 1. Sabiedrības 4. ceturkšņa un 12 mēnešu perioda, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, finanšu pārskata apstiprināšana.
  1. Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto ceturtā ceturkšņa un divpadsmit mēnešu perioda, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, finanšu pārskatu.

   Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 2. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
  1. Izmaksāt no AS DelfinGroup 2021.gada ceturtā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 779 497.02 EUR jeb 0.0172 EUR par vienu akciju.
  2. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 8.aprīlis (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 11.aprīlis. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 12.aprīlis.

   Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 3. Grozījumu veikšana Sabiedrības personāla opciju emisijas noteikumos.
  1. Grozīt Sabiedrības personāla opciju emisijas noteikumu 5.3. punktu, izsakot sekojošā redakcijā: “Sabiedrības valde ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt 4 (četru) gadu laikā Sabiedrības stratēģiski nozīmīgiem darbiniekiem personāla opcijas, kuras, apmainot pret Sabiedrības akcijām, katrs opciju turētājs saņemtu ne vairāk kā 20 000 akciju, bet visi šīs kategorijas stratēģiski nozīmīgie darbinieki kopā ne vairāk kā 100 000 akciju, atbilstoši šajos noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem.”.

   Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

AS DelfinGroup valde

 

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400’000. AS DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu. 2021. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 43 miljonus eiro, EBITDA bija 10,2 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem par dividendēm sasniedza 5,2 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

Papildu informācija:
Aldis Umblejs,
AS DelfinGroup finanšu direktors
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: [email protected]

Uz visiem jaunumiem