Uz visiem jaunumiem

DelfinGroup akcionāri ir apstiprinājuši 2022. gada pārskatu

announcements_img

Latvijas fintech uzņēmuma DelfinGroup akcionāri ir apstiprinājuši uzņēmuma valdes sastādīto un padomes izskatīto pārskatu par 2022. gadu, nolemts 1. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē. Pārskatā 2022. gads raksturots kā uzņēmuma izaugsmes gads, kurā tika sasniegti iepriekš izvirzītie mērķi, kā arī izvirzīti ambiciozi plāni 2023. gadam.

 

"2022. gadā DelfinGroup ir uzrādījis stabili augstus izaugsmes rādītājus gan jaunu aizdevumu izsniegšanā, gan preču tirdzniecības jomā. Atskatoties uz pagājušo gadu ir labi padarīta darba sajūta par sasniegtajiem biznesa rezultātiem. 2022. gadā esam izsnieguši aizdevumus 80,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 62% vairāk nekā 2021. gadā. Pagājušajā gadā lielu uzsvaru likām uz aprites ekonomikas koncepta un mazlietotu preču tirdzniecības attīstīšanu, kas rezultējās ar preču tirdzniecības apjoma palielināšanos par 27%, salīdzinot ar 2021. gadu, un sasniedzot 11,4 miljonus eiro apgrozījumu," vērtē DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš.

 

Arī sasniegtos finanšu rezultātus uzņēmuma vadība vērtē pozitīvi. DelfinGroup valdes priekšsēdētājs D. Ādmīdiņš: "Rezultātus sekmēja gan pieprasījums pēc vienkāršiem un uz klientiem vērstiem finanšu pakalpojumiem un DelfinGroup nostiprinātās tirgus pozīcijas galvenajos biznesa segmentos. Piemēram, 2022. gadā esam kāpinājuši tirgus daļu patēriņa aizdevuma jomā no 12% līdz 14,5%. Esam arī spējuši pielāgoties globālās ekonomikas izaicinājumiem." DelfinGroup peļņa pirms nodokļiem 2022. gadā palielinājusies par 45%, sasniedzot 7,3 miljonus eiro, bet ieņēmumi sasnieguši 35,8 miljonus eiro. Savukārt uzņēmuma kredītportfelis kopš 2021. gada beigām palielinājies par 54%, sasniedzot 67,5 miljonus eiro.

 

Kārtējā akcionāru sapulcē tika nolemts, ka 2022. gada peļņa, kas nav izmaksāta ārkārtas dividendēs, pagaidām tiks atstāta kā nesadalīta. Taču saskaņā ar grozījumiem DelfinGroup dividenžu politikā, kurus akcionāri apstiprināja 2023. gada 29. martā, ir iespējama gada dividenžu izmaksa arī vēlāk, par to akcionāriem lemjot kādā no ārkārtas akcionāru sapulcēm, ko regulāri rīko uzņēmums.

 

"2022. gadā ceturkšņa dividendēs uzņēmuma akcionāriem jau esam izmaksājuši gandrīz 50% no neto peļņas jeb 2,98 miljonus eiro. Kā arī esam rosinājuši 12. jūnija akcionāru sapulcē atbalstīt mūsu priekšlikumu par 2023. gada pirmā ceturkšņa peļņas izlietojumu, 30. jūnijā izmaksājot dividendēs vairāk nekā 800 tūkstošus eiro jeb 0.0177 eiro par vienu akciju. Ja salīdzina ar dividendēm, ko esam izmaksājuši DelfinGroup akcionāriem par 2022. gada pirmo ceturksni, tad redzam, ka līdzās straujai uzņēmuma izaugsmei un peļņas pieaugumam, arī dividenžu apmērs ir audzis par 14%," papildina D. Ādmīdiņš.

 

Papildus iepriekš minētajiem jautājumiem akcionāri apstiprināja arī jaunu DelfinGroup obligāciju emisiju līdz 60 miljonu eiro apmērā ar atmaksas termiņu līdz pieciem gadiem. Obligāciju emisijas mērķis ir diversificētas finansējuma struktūras uzturēšana, esošo saistību pārfinansēšana un uzņēmuma attīstības stratēģijas īstenošana.

 

Par DelfinGroup

 

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup vairāk nekā 300 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2023. gada pirmajā ceturksnī uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 73,5 miljonus eiro, EBITDA bija 3,9 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 1,8 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

Papildu informācija:

 

Linda Eltermane,
AS DelfinGroup sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 28700457
E-pasts: [email protected]

Uz visiem jaunumiem