Uz visiem jaunumiem

AS DelfinGroup 2022. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums.
  1. Pieņemt zināšanai AS DelfinGroup valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.

 2. 2021. gada pārskata apstiprināšana.
  1. Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sastādītos un padomes izskatītos:
   1. AS DelfinGroup atsevišķo 2021. gada pārskatu;
   2. AS DelfinGroup Koncerna konsolidēto 2021. gada pārskatu;
   3. AS DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021. gadu.

 3. 2021. gada un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas izlietošana.
  1. Izmaksāt no AS DelfinGroup 2020. un 2021.gada peļņas, dividendēs 2 501 641.59 EUR jeb 0.0552 EUR uz katru akciju.
  2. Dividenžu izmaksu veikt divos maksājumos, pirmajā maksājumā izmaksājot 1 250 820.80 EUR jeb 0.0276 EUR uz katru akciju, bet otrajā maksājumā izmaksājot 1 250 820.79 EUR jeb 0.0276 EUR uz katru akciju.
  3. Pirmajam dividenžu maksājumam noteikt, ka:
   • dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 13.maijs (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi).
   • dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 16.maijs.
   • dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 17.maijs.
  4. Otrajam dividenžu maksājumam noteikt, ka:
   • dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 13.jūlijs (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi).
   • dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 14.jūlijs.
   • dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 15.jūlijs.

AS DelfinGroup valde

 

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400’000. AS DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu. 2021. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 43 miljonus eiro, EBITDA bija 10,2 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem par dividendēm sasniedza 5,2 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

Papildu informācija:
Aldis Umblejs,
AS DelfinGroup finanšu direktors
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: [email protected]

Uz visiem jaunumiem